Willem Degenstraat 4 te Nijmegen

Zonne-energiesysteem Fam. R. Wijnen
Willem Degenstraat 4, 6525 BW te Nijmegen

  • 2730WP nominaal vermogen.
  • 14x195WP Monopanelen fabr. EGing type EGM195 afm. 1580x808x45mm.
  • Montage systeem hellend dak Fabr. Esdec type ClickFit
  • Montage systeem platte dak dakkapel Fabr. Delux
  • 1x Omvormer fabr. Omnik type Omniksol 1.5k-TL (transformer loze)
    met external Wifi, t.b.v. zonnepanelen op hellend dak. 
  • 1x Omvormer fabr. Omnik type Omniksol 1.0k-TL (transformer loze)
    met external Wifi, t.b.v. zonnepanelen op platte dak dakkapel. 

Naar boven